Phương thức thanh toán:

Áp dụng cho các căn nhà chưa xây dựng

+ Đặt cọc: 500.000.000 VNĐ

+ Đợt 1: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặc cọc thanh toán 20% giá trị hợp đồng.

+ Đợt 2 – 10: Thanh toán 05% giá trị hợp đồng / tháng.

+ Đợt 11 – 21: Thanh toán 03% giá trị hợp đồng / tháng và nhận nhà.

Áp dụng cho các căn nhà đang xây dựng

+ Đặt cọc: 500.000.000 VNĐ

+ Đợt 1: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặc cọc thanh toán 25% giá trị hợp đồng.

+ Đợt 2 – 14: Thanh toán 05% giá trị hợp đồng / tháng.

+ Đợt 15: Thanh toán 08% giá trị hợp đồng / tháng và nhận nhà.

Phương thức thanh toán nhanh:

Áp dụng cho các căn nhà chưa xây dựng

Chiết khấu 10% trên giá trị thanh toán trước hạn, nếu khách hàng thanh toán trước hạn tối thiểu từ 40% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngảy ký hợp đồng.

Áp dụng cho các căn nhà đang xây dựng

Chiết khấu 07% trên giá trị thanh toán trước hạn, nếu khách hàng thanh toán trước hạn tối thiểu từ 30 ngày kể từ ngảy ký hợp đồng.

Phương thức thanh toán này chỉ có giá trị đến 31/03/2019. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.